کسب مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی توسط آتش نشان احمد غفاری

آتش نشان احمد غفاری مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی که در استان مازندران برگزار شد را در ماده  ۱۵۰۰ متر کسب کرد .

با عرض تبریک برای ایشان موفقیت های بیشتر را آرزومندیم.IMG_20180506_230900_353