پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم ؛ زیرا خداوند ، فاطمه (س) و هر کس که او را دوست دارد ، از آتش دوزخ دور نگه داشته است.

     download (5) شبهای مدینه خداحافظ ؛سکوت را برایتان ابدی نمی بینم !
باور نداشته باش که با اتمام ناله های زهرا آر ام شوی!
ای مد ینه علی دیگر زهرا ندارد
علی امشب پاره ی وجودش را به خاک می سپارد

      ایام شهادت حضرت  فاطمه زهرا (س) بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد.