ویژه برنامه ۷مهر-روز ملی آتش نشانی

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرستان ملایر امسال این افتخار را داشت تا مراسم وبرنامه های ویژه ای نسبت به سالهای گذشته انجام دهد و اقدام اینچنین برنامه هایی را می توان گفت در سطح کشور بی سابقه بوده است. در راستای روز ۷مهر که روز ملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است این سازمان توانست با توانمندی کامل اقدام به بر گزاری برنامه های متنوعی نماید که این مهم را هفته آتش نشانی نامیدیم.

این برنامه ها که از چند روز قبل از شروع مهر ماه پیش بینی وبرنامه ریزی شده بود برنامه های خودرا تحت عنوان ویژه برنامه هفته آتش نشانی به شرح ذیل ارائه داد:

الف)یک مهر -کنفرانس خبری با حضور مدیریت محترم سازمان جناب آقای مهندس وحید جوادی و

مسئول روابط عمومی جناب آقای محمود زارع بامشارکت صدا وسیما وجمعی از خبر نگاران مطبوعات داخلی بامحوریت روز هفتم مهر ومسائل ایمنی واهداف و کارکرد یکساله سازمان آتش نشانی.

ب)دوم مهر-اجرای مسابقات طناب کشی وتنیس روی میز با شرکت تمامی پرسنل عملیاتی سازمان

پ)سوم مهر – غبار روبی و مراسم ویژه در گلزار شهدا با حضور شهردار محترم واعضای شورای شهر ومدیریت سازمان به همراهی پرسنل اداری و عملیاتی سازمان همچنین حضور افراد نامبرده د ردفتر امام جمعه

ج)چهارم مهر -شرکت در مراسم پر فیض نماز جمعه

د)پنجم مهر-حضور مهد کودک ها در پایگاه مرکزی سازمان و اجرای برنامه آموزشی -تفریحی وسرگرمی

ر)ششم مهر-آغاز رسمی ثبت نام آتش نشان داوطلب

س)هفتم مهر-برگزاری رژه ناوگان خودروئی در سطح شهر وسپس اجرای مراسم باشکوه روز ملی آتش نشان در سالن ارشاد با حضور پر رنگ مسئولین بلند پایه شهر وخانواده محترم آتش نشانان