واژ گونی خودروی سواری پژو در محور جاده توره -ملایر

در مورخه ۴ اردیبهشت ۹۷ راس ساعت     ۱۰/۳۰ طی تماس تلفنی که توسط رانندگان رهگذر در جاده مذکور به مرکز ۱۲۵ اعلام شد مبنی بر واژگونی خودروی سواری پژو که به محض اطلاع سریعا با یک دستگاه خودروی سنگین  به همراه آتش نشانان به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی اقدام به قطع برق خودرو نموده در این رابطه خوشبختانه با توجه به قطع برق  خطر ایجاد حریق رفع شده بود و به کسی آسیب نرسیده  و در پایان  با هماهنگی نیروی اتتظامی ویدک کش حاضر در محل اقدام به حمل خودرو به پارکینگ شد.IMG_4798