واژگونی وانت بار و نشت بنزین

14-2-25-1327437مورخه ۹۴٫۰۲٫۱۶ راس ساعت ۲۲/۴۳ به ستاد سازمان اطلاع داده شد که خودروی وانت بار دچار واژگونی شده و نشت بنزین دارد که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام  و محض رسیدن به محل حادثه ایمن سازی انجام گردید فرد راننده توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال گردیدند.خوشبختانه مورد خاصی در محل وجود نداشت.