واژگونی خودرو سواری پراید

در تاریخ ۲۶/۲/۹۶در محور ملایر بروجرد بعد از شهر سامن راننده خودرو مذکور به علت عدم کنترل در رانندگی دچار واژگونی شد .در این حادثه پاهای راننده زیر کنسول خودرو گیر کرده بود که نیروهای اعزامی آتش نشانی ملایر بوسیله ست کامل وتجهیزات مخصوص اقدام به خارج نمودن پای راننده از زیر کنسول نمودند،در این عملیات سازمان اتش نشانی ملایر نقش محوری داشته ودیگر نهادها چون اتش نشانی سامن،اورژانس،پلیس راهور شرکت داشتند.خودرو حدود ۵۰درصد خسارت دیده است.

روابط عمومی سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرستان ملایر