واژگونی خودروی ۲۰۶ بدلیل عدم کنترل خودرو

7atimg_9039مورخه ۹۴/۰۶/۰۳ راس ساعت ۲۳/۲۳ طی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر واژگونی خودروی ۲۰۶ بلافاصله امدادگران سازمان به محل حادثه اعزام و با ایمن سازی فرد را از خودرو خارج و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد همچنین محل حادثه ایمن گردید کارشناسان علت حادثه ناتوانی راننده خودرو ذکر نموده اند.