واژگونی خودروی وانت پیکان

در مورخه چهارم دیماه ۹۷ راس ساعت ۱۶/۵۰ دقیقه بعداظهر طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر واژگونی خودرویی در بلوار کریم خان زند که به محض اطلاع یک دستگاه خودروی امداد نجات با تجهیزات کامل همراه امدادگران به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن و با رعایت اصول ایمنی ابتداء جهت احتمال نشر بنزین از باک خودرو و ایجاد جرقه و انفجار امدادگران اقدام به قطع سر باطری خودروی مذکور نمودند و سپس با برسی محل حادثه مشاهده شد که راننده مذکور خوشبختانه هیچگونه صدمه ای وارد نشده و در پایان با هماهنگی نیروی انتظامی جهت حمل و انتقال وانت به پارکینگ با جرثقیل تماس حاصل شد و بعد از انتقال به پارکینگ با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

image_2018_12_26-8_47_14_896_tGz image_2018_12_26-8_47_16_3_RQO image_2018_12_26-8_47_25_342_ReO