واژگونی تانک حامل سوخت در محور ملایر همدان

 

عکس۰۰۰۵عکس۰۰۰۴مورخه۹۳/۰۲/۲۰راس ساعت ۱۵/۱۰ اطلاع داده شد که تانکر سوخت در زمان آباد جاده ملایر همدان واژگون گردیده که بلافاصله نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام گردیدند که متوجه شدند نشتی سوخت وجود دارد که با حاضر گردیدن کارشناسان مربوطه مقدمات بلند و حمل ونقل آن انجام گردید نیروهای آتش نشانی از ساعت ۱۵ ال ۲۲ جهت تامین امنیت در محل حاضر بودند که خوشبختانه بدون هیچ مشکلی کار انجام گردید.متاسفانه اسیب زیادی به مالک تانکر وارد گردیده بود که توسط اورژانس به بیمارستان اعزام گردید.