همکاری و تعامل نیروی انتظامی با آتش نشانی در خصوص حوادث چهارشنبه سوری

در مورخه سیزدهم اسفند ماه ۹۷ راس ساعت ۱۲/۰۰ طی تعامل و همکاری و تشکیل جلسه صمیمانه بین نمایندگان و کارشناسان محترم نیروی انتظامی و کارشناسان ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر جهت ایمن سازی و آموزش و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از فرا رسیدن شب چهارشنبه سوری در بین مدارس و سطح شهر گفتگو و تبادل نظر مفید صورت گرفت و مقرر گردید که مشترکا به مدارس سطح شهر حضور فیزیکی داشته و نکات مهم ایمنی و آموزشی را با ارائه بروشور صورت پذیر.IMG_8498 IMG_8497 IMG_8496