همانند سالهای قبل اولین دوره تشکیل کلاسهای آموزشی آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ملایر کلید خورد

در مورخه دوازدهم اردیبهشت ماه ۹۸ طی فراخوانی که از قبل از طرف سازمان آتش نشانی ملایر مبنی بر تشکیل کلاس آموزشی و ثبت نام اتش نشان داوطلب در سایت آتش نشانی ملایر صورت گرفته بود امروز با استقبال گرم شرکت کنندگان و حضور در کلاس آموزشی سازمان توسط کارشناسان سازمان مربوطه بصورت دو تایم تئوری و عملی برگزار گردید که طی دستور ریاست سازمان به هر کدام از عزیزان داوطلب گواهی صادر و ارائه گردید لازم به ذکر است که این دوره مذکور بصورت متداوم در هر پانزده روز تشکیل خواهد شد و از عزیزان داوطلبی که از قبل در این خصوص ثبت نام نموده اند هماهنگی های لازم انجام خواهد شد تا در کلاس آتیحضور پیدا کنند. IMG_9125 IMG_9127 IMG_9130 IMG_9132 IMG_9134 IMG_9137 IMG_9138 IMG_9140 IMG_9183 IMG_9176 IMG_9170 IMG_9164 IMG_9162 IMG_9161 IMG_9150 IMG_9142حضور پیدا کنند.