نکات ایمنی نصب و استفاده از آبگرمکن گازی

آبگرمکن یکی از وسایل ضروری هر خانه به شمار می آید . بوسیله این دستگاه ، در سردترین روزها نیز می توان از آب گرم و مطبوع ، لذت برد . اما این همه ماجرا نیست ، زیرا همین ابزار پر فایده یکی از خطرسازترین تجهیزات هم هست . آبگرمکن انواع مختلف گازی ، نفتی ، برقی و خورشیدی دارد که هر کدام شرایط ویژه خود را دارند . نصب و نگهداری هر یک مستلزم در نظر گرفتن مواردی است تا از بروز سوانح پیشگیری بعمل آید . این مطلب آموزشی در مورد آبگرمکن گازی می باشد .

۱- انتخاب محل نصب :

۱-۱- محل نصب باید طوری انتخاب شود که دستگاه کنترل گاز در دسترس باشد و درصورت لزوم به آسانی تنظیم و سرویس شود.

۱-۲-آبگرمکن هرگز نباید در محل بسته نصب گردد. زیرا آبگرمکن نیاز به مصرف هوای تازه دارد لذا نیاز به دریچه ورودی هوا در محل نصب پیش بینی شده باشد

۱-۳- آبگرمکن نباید روی کفه چوبی یا مواد قابل اشتعال نصب گردد.

۱-۴-آبگرمکن نباید در فضای بازی  که حرارت آن به زیر صفر میرسد نصب گردد و احتمال یخ زدگی وجود داشته باشد.

۱-۵- آبگرمکن نباید در مجاورت مواد قابل اشتعال نصب گردد.

۲-طریقه نصب :

۲-۱-نصب آبگرمکن باید توسط سرویسکاران مجاز یا متخصصین نصب آبگرمکن  صورت پذیرد.

۲-۲-درهنگام نصب حتما” باید شیر اطمینان ‘ سه راهی ‘ مجموعه کلاهک و بشقابک حرارتی درجای خود  نصب گردد.

۲-۳- اتصال گاز باید توسط موسساتی که مورد تائید شرکت ملی گاز ایران است  انجام شود.

۲-۴-درصورت استفاده از گاز کپسول نکات زیر در نظر گرفته شود :

۲-۴-۱-کپسول گاز باید از آبگرمکن فاصله داشته باشد .

۲-۴-۲-کپسول گاز باید به رگلاتور مطمئن مجهز باشد.

۲-۴-۳-کپسول گاز باید توسط شیلنگ مخصوص گاز به آبگرمکن متصل و انتهای آن با بستهای مخصوص گاز محکم شود.

۲-۴-۴-نازل گاز مشعل نیز عوض شود زیرا آبگرمکن های ارج برای گاز شهری تنظیم شده و نازل گاز شهری دارند.

۲-۵-طریقه نصب دودکش :

۲-۵-۱-دودکش مستقیماً روی کلاهک آبگرمکن نصب گردد و انتهای  دود کش باید مجهز به کلاهک مخصوص باشد تا از وزش باد و ریزش باران جلوگیری نماید.

۲-۵-۲-آبگرمکن باید نزدیک سوراخ دود کش نصب گردد و سعی شود در صورت لزوم بیش از یک زانوئی استفاده نگردد.

۲-۵-۳-لوله دودکش نباید بیش از حد وارد دودکش اصلی شود و راه آنرا مسدود کند.

۲-۵-۴-انتهای دودکش از بلند ترین نقطه ساختمان لااقل نیم متر با لاتر باشد و داخل آن چیزهای مانند گونی  پاره آجر و غیره نباشد.

۲-۵-۵- برای تامین هوای تازه از طریق درب و پنجره ‘ محلی برای ورود هوا پیش بینی شده باشد.

۲-۵-۶-برای هر و سیله گاز سوز دودکش مجزاء استفاده شود .

۲-۵-۷-نصب سه راهی :

چنانچه سه راهی روی آبگرمکن وجود نداشته باشد مقدار حرارت کوره به خارج هدایت شده و هدر میرود بنابراین نصب سه راهی ضروری است .

۳- طریقه روشن کردن آبگرمکن :

۳-۱-قبل از روشن کردن آبگرمکن اطمینان حاصل نمایئد که شیر ورودی آب سرد باز است.

۳-۲-کبریت را روشن نموده و به پیلوت نزدیک نمائید سپس دکمه کنترل گاز را به پائین فشار دهید شمعک روشن میشود.

۳-۳-این دکمه را ۲۰ثانیه نگهداشته پس از گرم شدن شمعک به آرامی دکمه را رها نمائید.

۳-۴- پس از اطمینان از روشن ماندن شمعک دکمه ترموستات را به سمت راست بچرخانید شعله پخش کن روشن شده و آبگرمکن آماده بهره برداری.