نصب شیر هیدرانت در یکی دیگر از نقاط شهر توسط سازمان آتش نشانی

در مورخه نهم مهر ماه ۹۷ سازمان آتش نشانی ملایر جهت رفاه حال شهروندان عزیز واز جهت تسریع در روند خدمات رسانی در مواقع بروز خطر احتمالی و بحرانی وحوادث غیر مترقبه با همکاری نهادها وسازمانهای دولتی از جمله سازمان آب ،اداره برق،شرکت گاز،و نیروهای زحمت کش واحد امور شهر شهرداری طبق معمول اقدام به نصب شیر هیدرانت در چهارراه خیام نمودند.

image_2018_10_4-9_48_58_114_W5s image_2018_10_4-9_48_58_371_web image_2018_10_4-9_48_58_659_dOE image_2018_10_4-9_48_57_322_YHd