نشت گاز و انفجار در منزل مسکونی حادثه آفرید

7atimg_9039مورخه۹۴/۰۱/۱۳ راس ۱۶/۴۷ساعت به ستاد ۱۲۵ اطلاع داده شد که منزل مسکونی دچار انفجار گردیده است که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام گردیده و مشغول اطفا حریق شدند که در حین عملیات متوجه گردیدند که خانم پ.م بر اثر انفجار دچار سوختگی شدید گردیده است که بلافاصله ایشان به بیمارستان اعزام گردیدند متاسفانه حال عمومی فرد بیمار خوب نبوده است بعد از انتقال بیمار عملیات کاملا انجام و حریق اطفا گردید همچنین مالک خسارت فراوانی از لحاظ  مالی دیده است .کارشناسان سازمان علت را نشت گازتشخیص داده اند.