نخستین صعود موفق آمیز تیم کوهنوردی آتش نشانی ملایر

در مورخه بیست وچهارم مهر ماه ۹۷ راس ساعت ۵/۳۰ دقیقه صبح یوم جاری طی هماهنگی بعمل آمده مابین تیم کوهنوردی ملایر با مدیریت آقای میرزایی  و تیم کوهنوردی آتش نشانی ملایر جهت انسجام و پیشبرد اهداف بالای سازمان برای ارائه خدمات بهتر امداد نجات در کوهستان بصورت مشترک ابتداء در پایه کوه با شروع ورزش صبحگاهی آغاز و جهت ادامه راه و صعود به قلعه کوه گرمه مشغول تا به ارتفاع قلعه رسیده و در پایان خوشبختانه با موفقیت  به پایین کوه گرمه جهت برگشت به راه افتادند لازم به ذکر است که این اتحاد وهمبستگی همچنان ادامه و  در روزهای آتی به اطلاع خواهد رسید .

image_2018_10_16-8_47_2_366_130 image_2018_10_16-8_47_7_336_jI1 image_2018_10_16-8_47_7_880_mW0 - Copy image_2018_10_16-8_47_12_803_ZoG image_2018_10_16-8_48_8_375_X1Q image_2018_10_16-8_48_18_681_dDT image_2018_10_16-8_48_25_350_CCj image_2018_10_16-8_49_16_88_XeW image_2018_10_16-8_46_44_751_y80 image_2018_10_16-8_46_43_816_tk8 - Copy image_2018_10_16-8_46_25_673_FBr - Copy