مسمومیت گاز منو اکسید کربن و نجات شخص در مغازه توسط امداد گران آتش نشانی

در مورخه شانزدهم دیماه ۹۷ راس ساعت ۱۲/۳۵ دقیقه طی تماس تلفنی که به مرکز سامانه ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر محبوس شدن فردی در مغازه کلوچه فروشی و احتمال مسمومیت آن به آدرس خیابان خلبان که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی امداد نجات با تجهیزات کامل به محل اعلام شده اعزام و مشاهده گردید که چون وقت استراحت بوده شاگرد مغازه مذکور جهت استراحت درب را از داخل قفل نموده و برای گرم نمودن خود از پیک نیک استفاده نموده که در این میان به دلیل خواب رفتن و نشت گاز از پیک نیک شخص دچار مسمومیت شده که توسط رهگذران مشاهده و به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده می شود لذا با حضور سریع وبه موقع امدادگران به محل حادثه ابتدا توسط کاتر برقی اقدام به برش قفل درب نموده و سپس فرد مسموم شده را به بیرون از مغازه انتقال و با هماهنگی نیروهای ۱۱۵ جهت مداوا به بیمارستان انتقال داده شد لذا در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه خود باز گشتند.