نجات جان فرد مصدوم از درون چاه ۲۰ متری

در مورخه بیست و دوم آبانماه ۹۸ راس ساعت ۱۲/۳۰ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی ملایر مبنی بر گرفتار شدن شخص چاه کن در درون چاه اعلام گردید که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات با تجهیزات کامل همراه نیروهای مربوطه به محل حادثه اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء مشاهده گردید که شخص چاه کن در حال کندن چاه در عمق ۲۰ متری بوده که بدلیل عدم داشتن تجهزات تنفسی دچار گاز گرفتگی در درون چاه شده و قادر به خارج شدن از چاه نیست که با ورود به موقع آتش نشانان به محل حادثه با برقراری سه پایه بر روی چاه و با استفاده از بستن هارنکس و کپسول تنفسی به درون چاه رفته و موفق به بیرون دراوردن فرد مصدوم و نجات جان وی شدند که در این میان با هماهنگی با نیروهای ۱۱۵ وی را جهت مداوا به بیمارستان امام حسین ملایر اعزام نمودند که در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود باز گشتند .