منحرف شدن خودرو پژو

در مورخه۱خردادماه سال جاری یکدستگاه پژو۴۰۵در مسیر آبشار پارک به علت سرعت بالا وعدم کنترل لازم از مسیر اصلی خارج وبر روی بلوکهای وسط بلوار سوار شد که همزمان با تابلوی فلزی وسط بلوار نیز برخورد نمود در اثر این برخورد با ک خودرو اسیب دید و باعث جاری شدن بنزین روی اسفالت خیابان شد همچنین خودرو خسارت قابل توجه ای خورد.نیروهای امدادگر از ایستگاه مرکزی به موقع در محل تصادف حاضر شدند واقدامات لازم جهت پیشکیری از اتش سوزی وانتقال خودرو باجرثقیل را ساپورت کردند.راننده خودرو به بیمارستان انتقال یافت.