منابع طبیعی

در ساعت ۴۷ دقیقه بامداد نیروهای اتش نشان به روستای نکیل اباد اعزام شدند،تپه های مشرف بر این روستا به علت سهل انگاری رهگذران از ساعاتی پیش دچار حریق شده بود،نیروهای عملیاتی بوسیله اب وبیل خاک اقدام به لطفا حریق نمودند.بیشتر ین علت اتش سوزی سهل انگاری افرادی است که جهت تفریح ویا گله داری وچرای دام دراین مناطق اقدام به روشن کردن اتش میکنند، که متاسفانه یا باقی مانده اتش و زغالها را خوب خاموش نمی کنند یافراموش می کنند خاموش نمایند.برخی از افراد نیز اصلا فکر نم کنند که شاید باقی مانده اتش کوچک باعث اتش سوزیهای بزرگ شود،در صورتی که باد عامل اصلی انشار کم ترین باقی مانده اتش وذغال چوب است.