مراجعه حضوری فردی به سازمان بدلیل گیر نمودن انگشتر در انگشت ایشان

download (4)مورخه۹۳/۱۲/۱۱ راس ساعت ۱۱/۵۶ فردی بصورت حضوری مراجعه به سازمان نموده و خواستار کمک از امدادگران بدلیل گیر نمودن انگشتر و تورم انگشت شده بود که امدادگران با تجهیزات مناسب اقدام به بریدن انگشترکرده و از دست ایشان خارج نمودند.خوشبختانه مشکل خاصی برای ایشان پیش نیامد.