آخرین مطالب سایت

ریاست سازمان

ریاست سازمان

ریاست کنونی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر جناب آقای وحید جوادی می باشند که از سال ۱۳۹۲ به سمت ریاست سازمان منصوب شده اند. آقای وحید جوادی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت می باشند و همچنین دارای ۱۷ سال سابقه کار مفید می باشند.

سمت های قبلی : فرمانده عملیات – رئیس ایستگاه

گذراندن دوره فرماندهی عملیات در کشور ژاپن در سال ۱۳۹۳

 

 

شرح وظایف 

– اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه

– تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب

– انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان

– تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به هیئت مدیره برای تصویب

– تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه

– نمایندگی سازمان در برابر ادارت ، موسسات دولتی و خصوصی

– امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبولی ، ظهرنویسی، پرداخت وواخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات ،پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله از خرید و فروش یا اجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول سازمان ، تضمین دیون ، اجرای اسناد لازم الاجراء حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان

– انجام اموریکه در حدود وظائف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

 

 

اسامی روسای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر از زمان تاسیس سازمان تا کنون:

– وحید جوادی از سال ۱۳۹۲ تا کنون

– محمد رضا چهاردولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

– سعید شهبازی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

– علی محمد تاجعلی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

– ایرج گنجی از سال ۱۳۷۸-۱۳۸۴

– علی صارمی  قبل از سال ۱۳۷۸

– حسین سالارتاش قبل از سال ۱۳۷۸