محار و گرفتن مار سمی از منزل مسکونی

در مورخه بیست و هفتم خرداد ۹۸ راس ساعت ۱۹/۲۰ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر رویت یک حلقه مار سمی در منزل مسکونی اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات همراه نیروهای همراه با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی با در اختیار داشتن تجهیزات کامل به محل ورود پیدا کرده و رویت شد یک حلقه مار سمی از داخل منزل در حال حرکت به داخل حیاط بوده که در داخل باغچه درون حیاط رخنه کرده که در این میان امدادگران با در دست داشتن وسایل مورد نظر اقدام به گرفتن مار مورد نظر شدند که در پایان مار سمی را گرفته و در بیابان آزاد نموده و در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.