مانور و آشنایی و آموزش اطفاء حریق توسط کارشناسان سازمان در مدرسه حوزه علمیه برادران ملایر

در مورخه بیست و پنجم آذر ماه سال جاری راس ساعت ده صبح طی در خواستی که از طرف مدیر مدرسه علمیه حوزه علی ابن ابیطالب ملایر به سازمان آتش نشانی مبنی بر آموزش و مانور در شرایط بحرانی آتش سوزی و گازگرفتگی اعلام گردید که در این خصوص با اعزام کارشناسان سازمان به محل مورد نظر با تشکیل کلاس تئوری جهت ابراز سخنان توسط کارشناسان در خصوص موارد لازم در هنگام بروز ایجاد خطر ابراز نمودند و سپس در محل باز و ایمن با ایجاد آتش توسط کارآموزان مدرسه فوق اقدام به اطفاء گردید.

image_2018_12_16-13_13_9_274_w9w - Copy image_2018_12_16-13_13_9_546_50N image_2018_12_16-13_13_9_789_2nv image_2018_12_16-13_13_11_35_pji