مانور مشترک شرکت گاز ناحیه ملایر با سازمان آتش نشانی ملایرتحت عنوان امنیتی ، انتظامی

در مورخه یازدهم مهر ماه ۹۷  راس ساعت ۸/۳۰ صبح  مانور مشترک مابین شرکت گاز ملایر و سازمان آتش نشانی تحت عنوان مانور امنیتی، انتظامی  در ایستگاه فشار گاز ملایر واقع در روستای توچغاز با همکاری نیروهای محترم انتظامی و اورژانس برگزار که سازمان آتش نشانی با اعزام یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل با پنج نفر از نیروهای عملیاتی جهت شرکت در مانور فوق به محل اعلام شده اعزام نمود که الحمدالله مانور فوق با همکاری دیگر اورگانهای حاضر در محل به نحو احسن به اتمام رسید.IMG_6751 - Copy - Copy IMG_6752 - Copy IMG_6754 IMG_6758 IMG_6770 - Copy