مانور اطفاء حریق در جنگلها و مراتع توسط سازمان آتش نشانی و دیگر سازمانها و ادارات و ارگانهای ذیربط

در مورخه بیست و هفتم خرداد ماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح پیرو تشکیل کارگروه ایمنی اطفاء حریق در مراتع که در مورخه نوزدهم خرداد ماه ۹۹ در مهمانسرای پارک ملایر برگزار گردید مصوباتی صادر گردید که یکی از آن مصوبات اجرای مانور مشترک سازمان آتش نشانی با دیگر ارگانها ، ادارات ،سازمانها در خصوص اطفاء حریق در جنگلها و مراتع بوده علیهذا در یوم جاری با دعوت و حضور از معاونت محترم عمرانی فرمانداری ویژه ملایر جناب مهندس باویسی و دیگر نهادهای دولتی و مردمی مانور فوق در یکی از نقاط پر حادثه حاشیه شهر صورت گرفت که هدف از این مانور جلوگیری از اطفاء حریق و عدم رسیدن اسیب و ضرر مالی به هموطنان عزیز شهرمان بوده .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

IMG_4876 IMG_4903 IMG_4899 IMG_4895 IMG_4893 IMG_4888 IMG_4885 IMG_4883 IMG_4906 IMG_4907 IMG_4915 IMG_4926 IMG_4934 IMG_4946 IMG_4948