مار جعفری به طبیعت بازگشت

downloadدر تاریخ۱۴ خرداد نیروهای امدادی واحد مرکزی سازمان آتش نشانی ملایر  موفق شدند قبل از آسیب رساندن مار به اهالی منزل مسکونی واقع در ۲۰متری نصیری انرا مهار نموده سپس در دل طبیبعت آزاد نمایند. همچنین روز بعد یعنی در تاریخ ۱۵ خرداد مجددا گزارش مزاحمت یک مار افعی را در روستای نمازگاه دادند،بلادرنگ نیروهای امدادگر در محل حاضر ومار را مهار نموده وسپس ازاد نمودند.لازم به ذکر است امسال نسبت به سالهای گذشته گزارشات بیشتری مبنی بر مزاحمت یاترس از حیوانات داده میشود.