آخرین مطالب سایت

قطار آموزش های همگانی و شهروندی به مساکن مهر رسید

طی فراخوانی که از قبل از طرف روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر جهت ارتقاء دادن بیشتر آموزش  ابتدایی اطفاء حریق و امداد نجات به شهروندان عزیز اعلام گردیده بود در یوم جاری در ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح با حضور کارشناسان مجرب سازمان در محل مسکونی  مسکن مهر ملایر اقدام به تشکیل کلاس آموزشی تئوری وعملی اطفاء حریق و امداد نجات نمودند لذا در این رابطه ضمن توضیحات تئوری اقدام به ایجاد حریق در محوطه باز با رعایت اصول ایمنی نمودند که با همکاری عزیزان ساکن در محل ذکر شده اقدام به اطفاء حریق شدند . در پایان سازمان مربوطه امادگی خود را در این خصوص اعلام میدارد که چنانچه درخواستی به سازمان ارائه شد با افتخار عملی نمایید.IMG_6899 IMG_6904 IMG_6907 IMG_6909 IMG_6912