فعالیتهای صورت گرفته در دو ماهه بهمن و اسفند آتش نشانی ملایر در مبارزه و پیشگیری با ویروس کرونا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر در دو ماهه اخیر جهت پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهر ملایر اقدامات و فعالیتهای زیر را بصورت مستمر و جدی انجام ودر حال پیگیری می باشد.

۱- تهیه و پایش حدود یکصد هزار لیتر محلول ضد عفونی جهت گند زدایی در سطح شهر ملایر .

۲- انجام دو مانور مشترک مابین نیروهای سپاه پاسداران ،واحد خدمات شهری شهرداری ،و سازمان آتش نشانی ملایر و اقدام به پایش محلول گند زدایی در سطح شهر .

۳- ارائه ماسک به پرسنل عملیاتی و اداری سازمان جهت حفاظت و ایمنی پرسنل.

۴- انجام و رعایت اصول بهداشتی پرسنل اداری در رابطه با حضور ارباب رجوع در سازمان .

۵- نصب بنر تبلیغاتی در ایستگاهای سه گانه سازمان جهت رویت شهروندان بابت رعایت اصول بهداشتی ویروس کرونا.

۶- ارائه و استفاده از لباس ضد نفوذ ویروس و گاز و بیماری خاص هنگام پایش محلول در سطح شهر.

۷- درج خبرها و فعالیتهای سازمان در زمینه های مختلف در فضاهای مجازی .

۸- با توجه به مسدود نمودن راهای ورودی شهر ، سازمان آتش نشانی جهت تغیر مسیرهای امدادی و از جهت اینکه پرسنل عملیاتی سازمان بتواند بهتر و سریعتر به محلهای درخواست حضور داشته باشد بازدید میدانی داشته و مد نظر میباشد.

توضیح اینکه از طرف خبرگزاری تابناک ملایر اخیرا خبری مبنی بر عدم ارائه ماسک از طرف سازمان آتش نشانی به پرسنل سازمان اعلام گردیده که در این رابطه سرپرست سازمان جهت عدم صحت خبر با مدیر محترم خبرگزاری تابناک تماس تلفنی برقرار گردید و خبر اعلام شده را مورد انتقاد قرار دادند که در این خصوص مدیر محترم خبرگزاری تابناک بی اساس بودن و نداشتن منبع موثق خبر را اعلام نمودند و مجددا خبر را اصلاح و مورد تکذیب قرار دادند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر.

IMG_2028 IMG_2020 IMG_2006 IMG_1982 IMG_2011 IMG_1935 IMG_1956 IMG_0230 IMG_0232 image_2020_2_27-9_29_7_131_Pij image_2020_2_27-9_29_16_57_pch image_2020_2_27-12_18_9_374_iRB