عملیات های سازمان آتش نشانی در ۲۴ ساعت گذشته

IMG_1609طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات سازمان در مورخ۹۴/۰۳/۲۲این سامانه ۴۶۰تماس داشته که از این بین تعداد ۸تماس منجر به عملیات، و ۴۵۲ تماس سایر از قبیل مزاحمت و تماس های اشتباه  بوده است.

عملیات ها شامل گرفتن زنبورهای مهاجم به منزل مسکونی,گرفتن مار,بیشه درختان,باغ,منابع طبیعی,منزل مخروبه,کشت گندم وتصادف بوده است.