علفهای هرز در روستای دره میانه

در تاریخ۳/۴/۹۶ در ساعت۱۱/۳۰ نیروهای آتش نشانی از ایستگاه ۱۵خرداد به روستای دره میانه اعزام شدند.این حادثه علفهای هرز هم جوار زمین زیر کشت  دچار حریق شده بود که مامورین باتلاش به موقع خود بوسیله بیل وخاک اقدام به اطفاء حریق نمودند.لازم به ذکر است حریقهای  که معمولا در محیط های دواز دسترس خودرو های عملیاتی آتش نشانی قرار دارند نیروها می بایست بسته به نوع شرایط نوع حریق ومکان آن از تجهیزات پرتابل استفاده نمایند.