ضد عفونی و گند زدایی معابر شهری

طی روال روزهای گذشته بر حسب دستور شهردار محترم شهر و سرپرست سازمان آتش نشانی ملایر تدابیر امنیتی و اقدامات پیشگیرانه شبانه روزی پرسنل زحمت کش سازمان آتش نشانی جهت ضد عفونی و گند زدایی معابر شهری ملایر در مورخ بیست و چهارم اسفند ۹۸ صورت گرفت .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر

IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0238 IMG_0234 IMG_0232 IMG_0230 IMG_0229 IMG_0228 IMG_0227