صید یک تازیانه مار سمی افعی در منزل مسکونی

در یوم جاری سال یک هزار و چهارصد راس ساعت ۹/۰۰ صبح طی تماس تلفنی با خبر شدیم که یک تازیانه مار سمی افعی در منزل مسکونی در مرکز شهر رویت شده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی امداد نجات همراه امدادگران آتش نشانی با تجهیزات کامل به محل اعلام شده اعزام به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی افراد منزل مسکونی را از محل وجود مار دور نموده سپس با وسیله مارگیر و گاز co2 مار ذکر شده را گرفته و به درون جعبه مخصوص نگهداری جانوران موذی گذاشته و بعد از برقراری امنیت و آرامش برای ساکنین منزل محل را ترک و مار مورد نظر توسط امداد گران پس از ساعاتی به دور از شهر و در دل طبیعت رها نمودند توصیه روابط عمومی سازمان به شهروندان عزیز این است که در خصوص رویت این چنین جانوران موذی قبل از هر گونه اقدام سریعا مراتب را به سازمان آتش نشانی اطلاع دهند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

WhatsApp Image 2021-04-26 at 12.12.07