صعود مجدد تیم کوهنوردی آتش نشانی به قلعه کوه گرمه با همراهی شهردار محترم

در مورخه یازدهم آیانماه ۹۷ راس ساعت ۵/۳۰ دقیقه صبح تیم کوهنوردان آتش نشانی به همراه شهردار محترم  شهرمان جهت آمادگی جسمانی بیشتر و بهتر در ابتدای کوه گرمه تجمع و پس از انجام ورزش همگانی و رهنمودهای فنی توسط شهردار محترم به تیم کوهنوردی سازمان در ماموریت های مخصوص ارتفاعات جهت نجات جان گرفتار شدگان شدند و سپس شروع به ادامه در ارتفاعات شدند تا اینکه به قلعه کوه گرمه رسیده و در پایان شهردار محترم  نسبت به تشکیل تیم کوهنوردی ابراز رضایت و خشنودی نمودند و آرزوی موفقیت و پیروزی در عملیاتها و ماموریت های محوله را نمودندimage_2018_11_3-8_46_33_337_I2D - Copy image_2018_11_3-8_46_33_598_lBu image_2018_11_3-8_46_33_856_lTM image_2018_11_3-8_46_34_102_q9S image_2018_11_3-8_46_34_348_bmlدر مورخه یازدهم آیانماه ۹۷ راس ساعت ۵/۳۰ دقیقه صبح تیم کوهنوردان آتش نشانی به همراه شهردار محترم  شهرمان جهت آمادگی جسمانی بیشتر و بهتر در ابتدای کوه گرمه تجمع و پس از انجام ورزش همگانی و رهنمودهای فنی توسط شهردار محترم به تیم کوهنوردی سازمان در ماموریت های مخصوص ارتفاعات جهت نجات جان گرفتار شدگان شدند و سپس شروع به ادامه در ارتفاعات شدند تا اینکه به قلعه کوه گرمه رسیده و در پایان شهردار محترم  نسبت به تشکیل تیم کوهنوردی ابراز رضایت و خشنودی نمودند و آرزوی موفقیت و پیروزی در عملیاتها و ماموریت های محوله را نمودند