شرکت پرسنل سازمان آتش نشانی در نماز جمعه بمناسبت روز ملی آتش نشانی وهفته دفاع مقدس

در مو.رخه ششم مهر ماه بمناسبت فرا رسیدن سالروز ملی آتش نشانی و هفته دفاع مقدس و جهت  شرکت در مراسم نماز جمعه همانند هفته های قبل کلیه پرسنل سازمان مربوطه همراه ریاست  سازمان مربوطه شرکت داشته و ابتدا قبل از اقامه نماز فرماندهی محترم سپاه ناحیه ملایر سخنران جلسه بودند که با رهنمودها وارشاد نمودن شرکت کننده ها پرداختند و سپس امام جمعه شهرمان حاج آقا برقراری قبل از شروع سخنرانی خود شروع به تجلیل از مقام پر خطر و از جان گذشتن نیروهای فدا کار سازمان آتش نشانی پرداخت و در ادامه با راهنمودهای انقلابی خود مشغول سخنرانی شدند و در پایان بصورت جمعی تمامی شرکت کننده ها مشغول اقامه نماز جماعت به امام جماعت حاج آقا برقراری پرداختند

IMG_6522 IMG_6526 IMG_6535