شرکت پرسنل آتش نشانی در راهپیمایی روز قدس و حمایت از مردم بی دفاع غزه

IMG_6677IMG_6675مورخه۹۳/۰۵/۰۴ در راهپیمایی روز قدس سازمان آتش نشانی  مانند بقیه اقشار جامعه در این راهپیمایی حضور پیدا کردند و کشتار مردم بی دفاع غزه توسط رژیم صیهونیستی را محکوم کرده و خواستاری نابودی اسرائیل شدند.در این مراسم مدیرعامل سازمان به همراه عده ای از اعضای هیئت مدیره حضور پیدا کردند.