شرکت آتش نشانان در مسابقه قرآنی

در تاریخ ۹۳/۶/۱۰ دو نفر از آتش نشانان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ملایر جهت شرک در مسابقه  به همدان اعزام شدند،مسابقه شامل قرائت- اذان-ترتیل-نهج البلاغه- ومفاهیم میباشدکه زیر نظر ادلره تعاون کار وامور اجتماعی استان همدان برگزار شده است.نتایج مسابقات هنوز اعلام نشده است.