شب آرام در چهارشنبه سوری

خوشبختانه در شهرستان ملایر شب نسبتا آرامی در چهارشنبه سوری داشتیم و بجز چند حادثه کوچک مورد خیلی خاصی وجود نداشت.طبق صحبت با عوامل۱۱۵ مجروح خاصی نیز در چهارشنبه آخر سال وجود نداشته است.