سقوط کودک از پشت بام

در ساعت۱۹/۱۲دقیقه روز سیزده تیرماه کودک خردسالی به علت سهل انگاری والدینش از طبقه سوم یک ساختمان مسکونی واقع در کوی پلیس سقوط کرد .نیروهای امدادگر واحدمرکزی  آتش نشانی بلادرنگ در محل مستقر شدند.

گزارش مامورین امدادگر اعزامی:والدین کودک در حال شستن فرش روی پشت بام  بوده اند که کودک روی شیشه نور گیر پشت بام آپارتمان می نشیند که ناگهام شیشه شکسته شده و کودک خردسال از طبقه آخر به پایین ترین نقطه  طبقه اول پرتاب می شود پدر کودک به محض اطلاع از حادثه ناخودآگاه خود را از بالا به درون نورگیر پرت نموده که درنیمه راه در طبقه دوم درون واحد مسکونی گیر کرده وبه علت نبودن صاحبخانه در آنجا محبوس می شود.نیروها سریعآفرد را بوسیله تجهیزات برش از درون پنجره خارج وآزاد می سازند.خوشبختانه فرد آسیب ندیده است.ولی کودک به علت پرتاب  از ارتفاع تقریبی ۹متر از قسمت سر دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مفزی شد که هم اکنون در بیمارستان به سر می برد.لازم به ذکر است طبق گزارش کارشناسی امدادگران علت حادثه علاوه بر سهل انگاری والدین، کمبود حفاظ یا توری برای نورگیر می باشد.