سقوط در گودال منجر به فوت

در مورخه دوازدهم اردیبهشت ماه ۹۸ راس ساعت ۱۸/۵۷دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر فرو رفتن زمین و ایجاد گودال و گرفتار شدن نیروی تعمیر کار سازمان آب در آن گودال داده شد که به محض اطلاع سریعا دو اکیپ از امداد گران سازمان با تجهیزات کامل به محل اعلام شده حرکت به محض رسیدن و بنا به اظهارات و شواهد موجود در محل مشخص شد که یکی از شهروندان بدلیل داشتن اشکال فنی لوله آب شرب در منزلش با سازمان آب تماس داشته جهت تعمیر لوله آب مذکور که پس از رسیدن نیروی تعمیر کار سازمان که در حال فعالیت بوده ناگهان به دلیل وجود چاهای قنات گودالی ایجاد شده که کارگر فوق به داخل آن افتاده که پس از ۴ ساعت تلاش توسط امدادگران سازمان آتش نشانی و امور شهر جسد بی جان وی به بیرون  و به بیمارستان انتقال داده شد و در این میان معاون فرماندار معاون شهردار ریاست سازمان آتش نشانی حضور مستمر داشته و در پایان از نیروهای امور شهر و امدادگران سازمان آتش نشانی تشکر ویژه می شود .

image_2019_5_4-7_58_18_53_fhy image_2019_5_4-7_58_47_73_rdU image_2019_5_4-7_59_20_245_P1H image_2019_5_4-7_59_44_738_GXv image_2019_5_4-8_0_7_608_C4D image_2019_5_4-8_0_30_807_kzZ