سقوط تریلر حمل گچ از پل اه آهن محور ملایر اراک

IMG_0143IMG_0147IMG_0140مورخه۹۳/۰۳/۱۰ راس ساعت۱۹/۵۱ به ستاد عملیاتی سازمان آتش نشانی ملایر اطلاع داده شد که تریلر حمل گچ از پل راه آهن سقوط کرده که بلافاصله  امداگران به محل حادثه اعزام و پس از حاضر شدن در محل فرد راننده به همراه سه نفر اعضای خانواده ایشان خارج و توسط۱۱۵ به بیمارستان اعزام گردیدندکارشناسان علت سقوط انحراف به چپ راننده تریلر ذکر کردند.