سقوط از بلندی منجر به فوت

در مورخه ششم مرداد ماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۰۳ دقیقه طی تماس تلفنی  عوامل ۱۱۰ به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر سقوط یک نفر کارگر ساختمان در یکی از نقاط شهر اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات آتش نشانی با تجهیزات کامل همراه امداد گران به آدرس اعلام شده اعزام که به محض رسیدن مشاهده شد که یک نفر کارگر در حال کار کردن در ساختمان در حال ساخت در یکی از نقاط شهر در حال فعالیت بوده که هنگام  حمل ماسه با فورقان از طبقه اول به طبقه چهارم از طریق چاله آسانسور می باشد که طی اظهارات دیگر کارگران در حال حمل ماسه بوده که هنگام ورود به قسمت چاله اسانسور با فورقان مشود که ناگهان سیم بوسکل حمل بار پاره شده و کارگر فوق از طبقه چهارم به همکف سقوط  نموده و در ساعات اولیه فوت مینماید ، که نیروهای امداد سازمان با وسیله بسکت جسد مذکور را از چاله آسانسور خارج و تحویل عوامل بهشت هاجر دادند ، علیهذا علت توسط کارشناسان در دست برسی میباشد، که در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط امدادگران سازمان به ایستگاه مربوطه باز گشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

image_2020_7_27-11_12_30_385_1Qd image_2020_7_27-11_13_39_530_0QO image_2020_7_27-11_14_15_910_Iot