ریزش چاه عمیق و فوت یک نفر کارگر

در مورخه نوزدهم آبان ماه ۹۹ راس ساعت ۱۵/۳۵ دقیقه  طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر ریزش سقف کوره چاه عمیق در حال کندن بروی کارگر در ته چاه اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا بدون فوت وقت یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات با تجهیزات کامل همراه امدادگران سازمان به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء توسط امدادگران سه پایه مخصوص رفتن به چاه نصب و یک نفر امدادگر به درون چاه اعزام که مشاهده شد که یک نفر کارگر در حال فعالیت در درون چاه به عمق حدودا ۱۵ متر بوده که در حال کندن کوره بوده که ناگهان سقف کوره ریزش کرده و کارگر مذکور بدلیل ریزش خاک زیاد وی در ابتدای اولیه فوت نموده که توسط امدادگران با وسیله تونیک فرد فوت شده را به خارج از چاه انتقال داده و توسط نیروهای ۱۱۵ معاینه و پس از تایید فوت به بهشت هاجر انتقال داده شد که در پایان پس از تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط امدادگران سازمان به ایستگاه خود باز گشتند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

image_2020_11_10-8_39_40_7_Pka image_2020_11_10-8_39_35_962_FTC image_2020_11_10-8_39_36_727_DCo image_2020_11_10-8_39_38_620_nEb