ریزش آوار در روستای علی آباد به دلیل بارندگی های اخیر

bimg_8804مورخه ۹۴/۰۸/۱۳ راس ساعت ۲۱/۴۲ طی تماس های مردمی اطلاع داده شد که منزل مسکونی کاملا فرو ریخته است که بلافاصله به محل حادثه دو اکیپ از امدادگران اعزام گردیدند که پس حاضر شدن در محل حادثه متوجه شدند که خوشبختانه هیچ فردی در داخل منزل نبوده و به کسی آسیبی نرسیده است در حادثه فقط مالک دچار خسارتی ریالی گردید همچنین کارشناسان علت حادثه را سست شدن پایه های منزل مسکونی به دلیل بارندگی های اخیرا و ساخت قدیمی منزل عنوان کردند.