ریزش آوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی و مصدومیت ۳نفر

IMG_1848 IMG_1850 IMG_1852مورخه۹۴٫۰۲٫۱۶ راس ساعت ۱۶٫۵۰ به سامانه۱۲۵ اطلاع داده شد که در کوچه کارخانه قند ریزش آوار اتفاده افتاده که بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام و سه مجروح در محل حادثه را تحویل اورژانس نموده و محل حادثه به طور کامل بررسی و نکات ایمنی را به افراد حاضر در محل متذکر شدند کارشناسان سازمان علت حادثه را گذاشتن بیش از حد مصالح ساختمانی بر روی پشت بام غیر ایمن اعلام کرده اند.