رعایت نکات ایمنی هنگام کار با وسائل برقی

۱-       همیشه به یاد داشته باشید بعد از استفاده از وسائل گرمازا دوشاخه برق وسیله مربوطه را از پریز برق خارج کنید بعد از استفاده از چرخ گوشت دو شاخه چرخ گوشت  را از برق خارج کنید به هنگام استفاده از چرخ گوشت آن را روی زمین قرار ندهید  و همیشه آن را در سطحی بالاتر از زمین دور از دسترسی کودکان قرار دهید .

۲-       در صورت بالا بودن پریزهای ساختمان سیم چرخ گوشت را کوتاه کنید تا مجبور شوید برای استفاده آنرا در سطحی بلند قرار دهید . سعی کنید از چرخ گوشتی استفاده کنید که دارای گلوئی تنگ و بلند باشد ( استاندارد ) به یاد داشته باشید که هیچگاه با دست گوشت را در داخل گلوئی چرخ گوشت فشار ندهید و همیشه از وسیله مربوطه برای این  کار استفاده نماید به هر علتی برای چند ثانیه اگر از کنار چرخ گوشت دور می‌شوید آنرا خاموش نموده و دو شاخه آن را از پریز برق قطع کنید .

۳-        هنگام خروج از منزل بیاد داشته باشید که ، آیا کلید برق را خاموش کرده اید .

۴-        مواد کاغذی و پارچه ای ( مواد قابل آشتعال ) را نزدیک وسائل گرمازا دور نمائید.

۵-        از انباشته کردن مواد قابل اشتعال و چیدن رختخواب در جلوی پریز برق خودداری کنید .

۶-        از پریز و اتصالات سالم استفاده کنید . از لامپهای بدون محافظ استفاده نکنید .

 ۷-        یکدستگاه خاموش کننده مناسب در محل نصب کنید .