رعایت نکات ایمنی در منزل هنگام استراحت

 به هنگام خواب مطمئن شوید :

  • اجاق گاز شما و چراغ خوراکپزی خاموش است .
  • وسیله گرمازا را از خود به فاصله معین و ایمن دور نگهدارید .
  • وسایل برقی را خاموش کرده و سیم آنرا از پریز خارج کنید .
  • چراغ علاءالدین را در سینی قارا دهید .
  • هیچگاه از پارچه برای کم نور کردن لامپ پر نور استفاده نکنید .
  • کلید وسایل گرمازا را خاموش کرده و سپس اقدام به کشیدن پریز آن از برق نمائید .
  • هیچگاه در هنگام استراحت و در بستر خواب اقدام به کشیدن سیگار نکنید .