رعایت نکات ایمنی در آشپزخانه به هنگام پخت و پز

یکی از شایع ترین علل آتش سوزی در منازل ناشی از آشپزی می باشد . حدود ۲۰%

آتش سوزی ناشی از اجاق گاز یا واژگون شدن چراغ خوراک پزی و یا روشن گذاردن آن  می باشد ، باید توجه شود هنگام آشپزی هیچگاه بیش از ۳/۱ ظرف را از روغن پر نشود .

  • اگر ظرف دچار آتش سوزی شد ، گاز را خاموش کرده و درب ظرف را ببندید .
  • اگر می خواهید حتی برای چند لحظه از منزل خارج شوید ، گاز را خاموش کنید
  • هنگام آتش سوزیها ظرف حاوی روغن را حرکت ندهید .
  • دستگیره ظروفی که بر روی اجاق گاز قرار می دهید به سمت شیرهای گاز نباشد .
  • ظرف خورشت ، کتری و غیره را بیش از ۳/۲ حجم آن پر نکنید .
  • قبل از باز کردن شیر گاز کبریت را روشن کرده و سپس اقدام به باز کردن شیر گاز نمائید .