رعایت موارد بهداشتی کنترل ویروس کرونا را جدی بگیریم

در مورخه دوم تیر ماه ۹۹ طی دستور و هماهنگی ریاست محترم ستاد بحران مبارزه با شیوع بیماری  ویروس کرونا در  سازمان آتش نشانی ملایر صورت گرفته است.

۱- نصب بنر آموزشی رعایت اصول بهداشتی جهت پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا.

۲- تشکیل کلاس آموزشی برای کلیه پرسنل عملیاتی  ایستگاهای سه گانه.

۳- ضد عفونی نمودن محوطه  ایستگاهای سه گانه.

۴- ضد عفونی نمودن خودروهای عملیاتی .

۵- ضد عفونی نمودن قسمت اداری سازمان .

۶- ضد عفونی نمودن محیط باشگاه ورزشی فرهنگی سازمان.

۷- ارائه ماسک تنفسی به کلیه پرسنل .

۸- تجهیز و آماده بودن چندین دستگاه خودروی عملیاتی سازمان جهت محلول پاشی در سطح شهر.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر