دیدار گرم و دوستانه حاج محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از ایستگاهای سه گانه آتش نشانی ملایر

در روز ۵ شنبه مورخه ۹۷/۸/۱۷ مصادف با روز شهادت امام رضا جناب آقای حاج محمد کاظمی از ایستگاهای سه گانه ۱۵ خرداد ، شهرک ولیعصر ،ومرکزی بازدید کردند که طی این دیدار که با حضور شهردار محترم آقای مهندس بابایی و مهندس جوادی ریاست محترم سازمان صورت گرفت ایشان از نزدیک با مسائل و مشکلات آتش نشانی آشنا  شدند و طی بیاناتی از زحمات و تلاش این قشر زحمت کش تشکر و قدر دانی کردند و قول مساعدت دادند که پیگیر مشکلاتی از قبیل سختی کار آتش نشانان و جذب اعتبار جهت خرید خودروی نردبان دار شوند در این دیدار آقای مهندس بابایی شهردار محترم ملایر نیز ضمن تشکر از حضور آقای کاظمی در مجموعه آتش نشانی به بیان دیدگاهای مثبت خود نسبت به آتش نشانی پرداختند در این دیدار آقای مهندس جوادی ریاست محترم سازمان ضمن خرسندی از این دیدار و حضور گرم نماینده محترم ملایر مسائل و مشکلات و کمبودها و توانایی های سازمان آتش نشانی پرداختند واز ایشان تقاضا کردند که نسبت به خرید یک دستگاه خودروی نردبان دار و حل معضل سختی کار همکاران مساعدت لازم را مبذول نمایند .

DSC_0162 DSC_0183 DSC_0186 DSC_0198 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0222 DSC_0171در روز ۵ شنبه مورخه ۹۷/۸/۱۷ مصادف با روز شهادت امام رضا جناب آقای حاج محمد کاظمی از ایستگاهای سه گانه ۱۵ خرداد ، شهرک ولیعصر ،ومرکزی بازدید کردند که طی این دیدار که با حضور شهردار محترم آقای مهندس بابایی و مهندس جوادی ریاست محترم سازمان صورت گرفت ایشان از نزدیک با مسائل و مشکلات آتش نشانی آشنا  شدند و طی بیاناتی از زحمات و تلاش این قشر زحمت کش تشکر و قدر دانی کردند و قول مساعدت دادند که پیگیر مشکلاتی از قبیل سختی کار آتش نشانان و جذب اعتبار جهت خرید خودروی نردبان دار شوند در این دیدار آقای مهندس بابایی شهردار محترم ملایر نیز ضمن تشکر از حضور آقای کاظمی در مجموعه آتش نشانی به بیان دیدگاهای مثبت خود نسبت به آتش نشانی پرداختند در این دیدار آقای مهندس جوادی ریاست محترم سازمان ضمن خرسندی از این دیدار و حضور گرم نماینده محترم ملایر مسائل و مشکلات و کمبودها و توانایی های سازمان آتش نشانی پرداختند واز ایشان تقاضا کردند که نسبت به خرید یک دستگاه خودروی نردبان دار و حل معضل سختی کار همکاران مساعدت لازم را مبذول نمایند .