دو مورد امداد در آسانسور در کوچه سالاری و میدان جهاد

images (1)در مورخه۹۳/۱۱/۲۸ روز سه شنبه دو مورد امداد در آسانسور بدلیل گیر کردن افراد در داخل آن توسط  امدادگران انجام گردید.